NemID logo

Print denne side

Bruger-id

Dit NemID bruger-id

Dit bruger-id kan være ét eller flere af disse muligheder: 

  • dit cpr-nummer
  • dit NemID-nummer  
  • et selvvalgt bruger-id.   

Selvvalgt bruger-id

Et selvvalgt bruger-id skal opfylde følgende krav:

  • Skal være mellem 5 og 48 tegn
  • Må ikke indeholde visse specialtegn, herunder æ, ø og å
  • Må hverken starte eller slutte med et blanktegn (mellemrum uden noget tegn)
  • Må ikke kunne forveksles med et NemID-nummer eller et cpr-nummer
  • Må ikke indgå i din adgangskode.

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Tilladte specialtegn er: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @.

Ændre bruger-id