NemID logo

Print denne side

NemID adgangskode

Du skal nu vælge en personlig adgangskode. Som udgangspunkt bliver du bedt om at vælge en adgangskode med fire tal. Du har også mulighed for at vælge en adgangskode med mindst seks tegn.

Din adgangskode med minimum seks tegn

Hvis du vælger en adgangskode med minimum 6 tegn, blandede tal og bogstaver og evt. specialtegn, skal opfylde følgende krav:

  • Skal være mellem 6 og 40 tegn
  • Skal indeholde både bogstaver og tal
  • Må ikke indeholde visse specialtegn, herunder æ, ø og å
  • Må ikke indeholde det samme tegn 4 gange i træk
  • Må hverken starte eller slutte med et blanktegn
  • Må ikke indeholde dit cpr- eller NemID-nummer

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Tilladte specialtegn er: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @.

Din adgangskode med fire tal

Hvis du vælger en adgangskode med 4 tal skal opfylde følgende krav:

  • Skal bestå af 4 tal.
  • Må ikke bestå af 4 ens tal.
  • Må ikke bestå af en talrække fx 1234 eller 5678.
  • Må ikke være en del af dit cpr-nummer.

Skift din NemID adgangskode

Du kan selv skifte til en 4-cifret adgangskode i selvbetjening.

Har du glemt din adgangskode?

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du bestille en midlertidig adgangskode.