NemID logo

Print denne side

Den 4-ciftede NemID adgangskode

Formålet med denne side er at give information om, hvordan den 4-cifrede adgangskode i NemID fungerer, og svare på de typiske spørgsmål om løsningen.

Spørgsmål og svar

Er sikkerheden den samme i NemID, når jeg benytter en adgangskode på 4 tal i stedet for en adgangskode på 6 alfanumeriske tegn?

Ja - den samlede sikkerhed i NemID er på samme niveau, uanset om du anvender en adgangskode på 6 alfanumeriske tegn eller en 4-cifret adgangskode.

  • Sikkerheden i NemID er ikke alene karakteriseret ved længden af adgangskoden.
  • Med den nye adgangskode spærres ved 3 forkerte forsøg (tidligere 5 forsøg), hvilket gør det vanskeligt at gætte eller gennemprøve mange adgangskoder, uanset om et menneske eller et program forsøger at gøre det.
  • Erfaringer fra andre anvendelsesområder viser, at risikoen for, at nogen gætter eller aflurer en adgangskode, er særdeles begrænset. Systemerne er opbygget til at levere begrænset funktionalitet, hvis der alene anvendes adgangskode. Hvis NemID-brugeren ønsker at overføre penge, tilgå det offentlige eller tilgå følsomme personoplysninger, vil der fortsat være det ekstra sikringsniveau i form af nøglekortet (2-faktor login).
  • De mest udbredte trusler imod NemID er malware/trojanere på brugernes PC’er eller Phishing, hvor hackeren i begge tilfælde kan opsnappe adgangskoder uanset længde og indhold. Ved disse angrebsformer har længden på adgangskoden således ingen betydning. Det vigtige er fortsat at sikre sig, at programmerne på sin PC/mobiltelefon er opdaterede, og at kun du kender din adgangskode.
Hvad er sandsynligheden for at nogen kan gætte min nye 4-cifrede adgangskode?

Sandsynligheden for at gætte en 4-cifret adgangskode i 3 forsøg ud af 10.000 mulige kombinationer er 0,03%. I praksis er sandsynligheden dog lidt højere på grund af: 

  1. at der systemmæssigt fravælges visse adgangskoder, herunder koderne fx 0000 og 1234,
  2. at mange brugere ikke vælger kode helt jævnt blandt de mulige resterende koder, men fortrinsvis vælger koder med bestemte mønstre.

Sandsynligheden for at kunne gætte en persons adgangskode i de nødvendige situationer er dog fortsat meget lav.

I den nyligt udkomne bog ”Bogen om Password” anbefaler forfatteren John Madum, at der til NemID benyttes en adgangskode på 11 tegn. Hvordan stemmer denne anbefaling med den nye adgangskode på 4 cifre i NemID?

Sikkerheden i NemID er ikke alene karakteriseret ved længden af adgangskoden.


Med den nye adgangskode spærres ved 3 forkerte forsøg (tidligere 5 forsøg), hvilket gør det vanskeligt at gætte eller gennemprøve mange adgangskoder, uanset om et menneske eller et program forsøger at gøre det.

Erfaringer fra andre anvendelsesområder viser, at risikoen for, at nogen gætter eller aflurer en adgangskode, er særdeles begrænset. Systemerne er opbygget til at levere begrænset funktionalitet, hvis der alene anvendes adgangskode. Hvis NemID-brugeren ønsker at overføre penge, tilgå det offentlige eller tilgå følsomme personoplysninger, vil der fortsat være det ekstra sikringsniveau i form af nøglekortet (2-faktor login).

De mest udbredte trusler imod NemID er malware/trojanere på brugernes PC’er eller Phishing, hvor hackeren i begge tilfælde kan opsnappe adgangsko-der uanset længde og indhold. Ved disse angrebsformer har adgangskode længden således ingen betydning. Det vigtige er fortsat at sikre sig, at programmerne på sin PC/mobiltelefon er opdaterede, og at kun du kender din adgangskode.

Hvorfor bliver jeg tilbudt at skifte til en 4-cifret adgangskode?

For at sikre at NemID-brugerne får mulighed for få 4 en cifret adgangskode, vil netbank brugere blive tilbudt at skifte til en 4-cifret adgangskode i forbindelse med login i deres netbank.  

Hvorfor er det smart at skifte til en 4-cifret NemID adgangskode?

4 cifre er nemmere at indtaste på de mobile platforme. Der skal bruges færre tastetryk, og i mange tilfælde vises et numerisk tastatur, der gør indtastningen nem.

Fremover vil flere tjenester, herunder flere banker, overgå til at bruge NemID til login på de mobile platforme. Det er derfor vigtigt, at det er nemt at logge på med NemID på mobilen.

Hvornår bliver jeg spurgt, om jeg vil have en 4-cifret adgangskode?

De fleste NemID-brugere vil fra juni og frem til årsskiftet 2016/2017 blive tilbudt at skifte til en 4-cifret adgangskode i forbindelse med et login i deres netbank.

Af kapacitetsmæssige grunde vil det blive styret, hvornår den enkelte bruger får tilbuddet, således at ikke alle brugere får tilbuddet via login i deres netbank på samme tid.

Du kan dog altid (også efter årsskiftet 2016/2017) selv skifte til en 4-cifret adgangskode ved at skifte adgangskode i selvbetjening.

Hvorfor er jeg ikke blevet tilbudt en 4-cifret adgangskode endnu?

Det kan skyldes flere faktorer. Blandt andet om din bank har meldt sig klar til at tilbyde skiftet, samt om hvor mange andre brugere, der tilbydes 4 cifre, når de logger ind i netbanken.

Du kan altid selv skifte til en 4-cifret adgangskode ved at skifte adgangskode i selvbetjening.

Hvad sker, hvis jeg vælger nej til at skifte til en 4-cifret adgangskode?

Hvis du vælger ”nej tak” til at skifte til en 4-cifret adgangskode, vil din adgangskode ikke blive ændret, og du vil ikke blive spurgt igen.

Du kan altid selv skifte til en 4-cifret adgangskode ved at skifte adgangskode i selvbetjening.

Hvad sker der, hvis jeg vælger ja til at skifte til en 4-cifret adgangskode?

Hvis du vælger ”Ja tak” til at skifte til en 4-cifret adgangskode skal du vælge en ny 4-cifret adgangskode. Derefter skal du indtaste en nøgle fra dit nøglekort/nøgleviser/IVR-løsningen.

Den 4-cifrede adgangskode vil derefter skulle bruges alle de steder, du logger på med NemID.  

Hvad sker der, hvis jeg vælger ”Spørg mig senere” når jeg bliver spurgt, om jeg vil skifte til en 4-cifret adgangskode?

Hvis du vælger ”Spørg mig igen senere” vil din adgangskode ikke blive ændret. Du vil på et senere tidspunkt igen blive tilbudt at skifte til en 4-cifret adgangskode.

Bliver jeg tilbudt at skifte adgangskode til 4 cifre, hvis jeg ikke bruger netbank?

Hvis du ikke logger på din netbank med NemID frem til årsskiftet 2016/2017, vil du ikke blive tilbudt at skifte til en 4-cifret adgangskode. Dette gælder også, hvis du ikke har en netbank tilknyttet til dit NemID.

Du kan altid selv skifte til en 4-cifret adgangskode ved at skifte adgangskode i selvbetjening.

Skal jeg bruge mit nøglekort/nøgleviser/IVR, når jeg vil skifte min adgangskode?

Ja, af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid bruge enten dit nøglekort, din nøgleviser eller IVR løsningen, når du skifter din adgangskode. Dette gælder uanset om det gøres i forbindelse med tilbuddet om at få en 4-cifret adgangskode, eller hvis du selv skifter adgangskoden i selvbetjening.

Er jeg tvunget til at skifte til den nye 4-cifrede adgangskode?

Nej, du kan frit vælge, om du ønsker at skifte til den 4-cifrede adgangskode. Hvis du vælger at skifte, skal din nye adgangskode benyttes overalt, hvor du logger på med NemID.

Kan jeg skifte tilbage til en adgangskode med 6 tegn, hvis jeg senere hen fortryder?

Ja, du vil på ethvert tidspunkt kunne skifte tilbage til en adgangskode med 6 tegn. Du skifter adgangskode i selvbetjening.

Hvorfor får jeg ikke tilbuddet om at skifte til ny adgangskode, når jeg besøger offentlige hjemmeside?

Digitaliseringsstyrelsen understøtter tilbuddet om at skifte til ny adgangskode på nemid.nu, men ønsker imidlertid ikke at forstyrre NemID-brugere, der er i gang med at logge på offentlige hjemmesider, med en forspørgelse om de ønsker at skifte til den nye adgangskode. Du kan skifte din NemID adgangskode i selvbetjeningen, når det passer dig.

Hvorfor tilbyder min bank ikke skiftet til 4-cifret adgangskode?

Alle banker støtter op om den nye NemID adgangskode på 4 cifre. Det er imidlertid ikke alle banker, der vil spørge deres brugere om de vil skifte til ny adgangskode, når brugeren logger på netbanken. Du kan skifte din NemID adgangskode i selvbetjeningen.

Kan jeg bruge min nye NemID adgangskode både til at logge på bank og offentlige sider?

Ja, den nye adgangskode gælder alle de steder, hvor du logger på med NemID.

Kan jeg bruge min gamle NemID adgangskode med 6 tegn, efter jeg har skiftet til den nye 4-cifret adgangskode?

Nej, din gamle adgangskode med 6 tegn er ikke længere gyldig og kan ikke længere anvendes nogen steder, når du har skiftet til en 4-cifret adgangskode.

Hvorfor vises der ikke altid 4 kasser, når jeg skal indtaste min 4-cifrede NemID adgangskode?

De 4 kasser vises kun hvis følgende er opfyldt:

  • Du har en 4-cifret NemID adgangskode.
  • Du har sat flueben i ”Husk mig” og været logget på tidligere.
  • Tjenesten har implementeret NemID-klienten i limited mode.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt vises det lange felt til indtastning af adgangskode.

Kan jeg bruge den 4-cifrede NemID adgangskode, selvom der ikke vises 4 kasser?

Ja, den 4-cifrede adgangskode kan godt indtastes i det lange adgangskodefelt.

Hvad gemmes, hvis der sættes flueben i ”Husk mig” ?

Der gemmes en krypteret reference til dit bruger-id på din PC, mobiltelefon eller tablet, som hentes frem ved næste login hos samme tjeneste. Din adgangskode vil ikke blive gemt, og skal indtastes ved hvert login.

Hvorfor skal der sættes flueben i ”Husk mig” for at 4 indtastningskasser vises?

De 4 indtastningskasser vises kun, hvis NemID-klienten ved, at brugeren har en 4-cifret adgangskode. Når NemID-klienten åbnes, ved den ikke på forhånd, om det er en bruger med en adgangskode på 4 cifre eller 6 teng, med mindre ”husk mig” er aktiveret.

Så for at sikre, at en lang adgangskode kan indtastes, vises et langt felt, der kan modtage begge typer adgangskoder. En adgangskode med 6 tegn kan ikke indtastes i de 4 indtastningskasser.

Kan jeg skifte til en 4-cifret adgangskode, hvis jeg bruger NemID medarbejdersignatur med nøglekort?

Ja, hvis du har medarbejdersignatur med nøglekort kan du skifte til en 4-cifret adgangskode. Du skifter adgangskode i selvbetjening på medarbejdersignatur.dk. I det forløb vil du indledningsvis blive spurgt, om du ønsker en 4-cifret adgangskode.

Gå på www.medarbejdersignatur.dk

Kan jeg skifte til en 4-cifret adgangskode, hvis jeg bruger NemID IVR-løsningen?

Ja, hvis du bruger NemID IVR-løsningen kan du godt skifte til en 4-cifret adgangskode. Du vil blive tilbudt at skifte til den 4-cifret adgangskode i forbindelse med login i din netbank.

Du kan altid selv skifte til en 4-cifret adgangskode i selvbetjening.

Kan jeg skifte til en 4-cifret adgangskode, hvis jeg bruger NemID medarbejdersignatur med nøglefil?

Nej, det er ikke muligt at få en 4-cifret adgangskode til NemID medarbejdersignatur med nøglefil, da løsningen ikke anvender NemID JavaScript-klienten.

Kan jeg skifte til en 4-cifret adgangskode, hvis jeg bruger NemID på hardware?

Nej, det er ikke muligt at få en 4-cifret adgangskode til NemID på hardware, da løsningen ikke anvender NemID JavaScript-klienten.

 
Skal jeg bruge NemID når jeg skal logge på min mobilbank?

De fleste banker vil gøre det muligt at logge ind på deres mobilbank med NemID. I dag bruger nogle banker NemID og andre banker egne loginløsninger til deres mobilbanker.

 
Kan jeg stadig bruge mit gamle bank login, hvis jeg får en NemID adgangskode på 4 cifre?

Hvis du vælger at skifte din NemID-adgangskode, er det kun den adgangskode, du bruger til at logge på med NemID, som bliver skiftet.

Nogle mobilbanker er baseret på egne login-løsninger. Disse løsninger er uafhængige af NemID, og de enkelte banker vælger, hvad de vil gøre med disse løsninger. Læs mere på din banks hjemmeside.

Hvorfor ser NemID skærmbilledet forskellig ud hos nogle tjenester?

NemID-klienten findes i to versioner. Den ene ser ud som NemID altid har gjort, mens den anden er blevet optimeret til de forskellige platforme, som NemID bruges på.

Den enkelte tjenesteudbydere vælger selv hvilken version af NemID-klienten, de vil bruge. Derfor vil nogle tjenester se ud som NemID altid har gjort, og andre den optimerede i forhold til fra hvilken platform, som du logger på fra.