Print denne side

Bestil NemID med kørekort eller pas

Om bestilling

NemID bruges som et elektronisk bevis på, hvem du er. Derfor er vi nødt til at være sikre på din identitet, og du skal i bestillingen af NemID indtaste nogle oplysninger om dig selv. Nogle er obligatoriske, andre oplysninger kan du indtaste, hvis du vil have adgang til ekstra funktioner og hjælp.

Cpr-nummer
Vi bruger dit cpr-nummer til at finde din adresse i folkeregisteret. Din adresse skal vi bruge for at kunne sende dig et nøglekort og evt. et brev med din midlertidige adgangskode. Derudover bruger vi cpr-nummeret til at sikre, at NemID kun udstedes til nulevende personer over 15 år, som er danske statsborgere eller borgere med et dansk cpr-nummer. 

Navne- og adressebeskyttelse
Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, har du følgende muligheder:

Læs mere om bestilling ved personligt fremmøde

E-mail-adresse
Hvis du har en e-mail-adresse, beder vi dig indtaste den i forbindelse med bestillingen af NemID. Vi bruger e-mail-adressen til at sende dig kvitteringer og vigtige informationer i forbindelse med NemID, fx ved fornyelse eller spærring af dit OCES-certifikat. Du kan også benytte e-mail ved henvendelse til support.

Mobilnummer
Hvis du har et mobilnummer, beder vi dig indtaste dette i forbindelse med bestillingen af NemID. Vi bruger dit mobilnummer til at sende adgangskoder og anden vigtig information i forbindelse med NemID. Du vil også modtage information på din mobiltelefon i forbindelse med support på NemID.

Kørekortnummer 
Vi tjekker, om dit kørekortnummer og dit cpr-nummer matcher. På den måde får vi bekræftet, hvem du er. Du bliver også sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn.

Pasnummer
Vi tjekker, om dit pasnummer og dit cpr-nummer matcher. På den måde får vi bekræftet, hvem du er. Du bliver også sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn.

Accept af Regler for NemID
Inden udstedelsen af NemID skal du gennemlæse og acceptere Regler for NemID. Betingelserne beskriver de vilkår, der gælder for NemID og for det tilknyttede OCES-certifikat.

Luk dette vindue