NemID logo

Print denne side

Sådan aktiverer du Voice Response

Du skal sikre dig, at du har følgende klar:

  • Programmerne Java og Java Access Bridge skal være installeret på din computer
  • Dit NemID-nummer
  • CD-rom med den midlertidige adgangskode
  • Din telefon

Nødvendige programmer

Du skal som minimum have Java installeret på din computer. Hvis du bruger Zoomtekst eller Jaws, skal du også have Java Access Bridge installeret.

NemID-nummer

Du skal bruge dit NemID-nummer som bruger-id, når du aktiverer NemID. 

Du har modtaget et velkomstbrev med posten, hvori du finder dit NemID-nummer. NemID-nummeret består af 9 cifre.

Cd-rom med en midlertidig adgangskode

Når du aktiverer NemID, skal du bruge en midlertidig adgangskode.

Den midlertidige adgangskode finder du i en tekstfil på den cd-rom, som du har modtaget med posten. Adgangskoden består af 6 cifre.

Sådan gør du

Hvis du har bestilt NemID på www.nemid.nu, eller hvis du har fået NemID på et borgerservicecenter, skal du aktivere NemID i NemID selvbetjeningen.

Har du derimod bestilt NemID i din bank, skal du aktivere NemID på bankens hjemmeside, hvor du kan logge på med NemID.

1. Bruger-id og adgangskode

Som bruger-id skal du indtaste dit 9-cifrede NemID-nummer fra velkomstbrevet, som du har modtaget med posten.
Som adgangskode skal du indtaste den midlertidige adgangskode fra den CD-rom, du har modtaget med posten.
Tryk Enter eller knappen ”Næste” for at komme videre i forløbet.
Hvis Jaws ikke vil læse al teksten op, kan det skyldes, at browser-vinduet ikke er maksimeret. Brug kommandoen ”alt + mellemrum + m” for at maksimere vinduet.
Er der forsat problemer, kan siden genopfriskes med ”Ins + Escape”.
 

2. Vælg personlig adgangskode

Der er to felter til at taste adgangskoden i. Du skal indtaste din adgangskode i begge felter. 
 

3. Vælg selvvalgt bruger-id

Når du fremover vil logge på med NemID, kan du som bruger-id anvende dit NemID-nummer, dit cpr-nummer eller et selvvalgt bruger-id. Hvis du vælger at oprette et selvvalgt bruger-id, kan du stadigvæk anvende dit NemID-nummer eller dit cpr-nummer.

Hvis du ønsker at oprette et selvvalgt bruger-id, skal du sætte flueben i tjekboksen. Du kan vælge tjekboksen med mellemrumstasten.
Herefter skal du i feltet skrive dit selvvalgte bruger-id. 

4. Offentlig digital signatur

Hvis du aktiverer NemID i din netbank, bliver du nu præsenteret for muligheden for at tilknytte en offentlig digital signatur til NemID. Hvis du siger Ja til offentlig digital signatur, kan du bruge NemID andre steder end i netbanken fx på skat.dk, boger.dk og andre private tjenester.

Hvis du ønsker at bruge NemID til andet end netbank, skal du markere ”Brug af NemID til netbank og offentlig digital signatur” og desuden sætte flueben ved ”Jeg giver samtykke og accepterer ”R egler for NemID””.

Hvis du kun vil bruge NemID til netbank, skal du markere ”Brug af NemID til netbank”.

5. Opringning på din telefon med nøglen

Du skal nu finde knappen ”Send nøgle”. Din telefon vil ringe efter et øjeblik. Når du bliver ringet op, skal du taste *, før din kode bliver læst op.

Nøglekoden består af 6 cifre, som du skal indtaste i feltet på skærmen. Du kan få nøglekoden læst op igen ved at trykke 2 på din telefon. Du kan også få nøglekoden læst langsommere op ved at trykke 5 på din telefon.

Når den 6-cifrede nøgle er indtastet i feltet på skærmen, trykkes ”Enter” eller knappen ”Log på”.
 

6. NemID er nu oprettet

Hvis du har bestilt NemID på www.nemid.nu eller hos et borgerservicecenter, vil dit certifikat til den offentlige digitale signatur nu blive vist. Tryk OK, og du har nu aktiveret NemID og er logget ind i selvbetjeningen.

NemID er nu aktiveret og klar til brug.

Når du fremover vil logge på med NemID, skal du bruge dit bruger-id og din adgangskode. Du vil efterfølgende blive ringet op på din telefon og få læst nøglen op.