NemID logo

Print denne side

Sådan logger du på med Voice Response

  1. Gå ind på den tjeneste, hvor du gerne vil logge på med NemID.
  2. Du kan blive mødt med en advarsel "warning security". Muligvis vil din skærmlæser ikke læse mere op for dig end dette. Vælg "run", som betyder kør. Run er valgt i forvejen, så du kan trykke "Enter"; som accept af dette program.
  3. Indtast i feltet "Bruger-id" enten dit selvvalgte bruger-id, dit cpr-nummer eller dit NemID-nummer. Indtast i feltet "Adgangskode" den adgangskode, som du valgte, da du aktiverede NemID. Tryk på "Enter" eller knappen "Næste".
  4. Du står nu på knappen "Send nøgle". Tryk "Enter". Din telefon vil ringe efter et øjeblik. Når du bliver ringet op, skal du taste *, før din kode bliver læst op. Nøglekoden består af 6 cifre, som du skal indtaste i feltet på skærmen. Du kan få nøglekoden læst op igen ved at trykke 2 på din telefon. Du kan også få nøglekoden læst langsommere op ved at trykke 5 på din telefon.
  5. Når den 6-cifrede nøgle er indtastet i feltet på skærmen, skal du trykke på "Enter" eller knappen "Log på".
  6. Du er nu logget på med NemID.