NemID logo

Print denne side

Bestil NemID på hardware

Om bestilling

NemID bruges som et elektronisk bevis på, hvem du er. Derfor er vi nødt til at være sikre på din identitet, og du skal i bestillingen af NemID indtaste nogle oplysninger om dig selv. Nogle er obligatoriske, andre oplysninger kan du indtaste, hvis du vil have adgang til ekstra funktioner og hjælp.

Cpr-nummer
Vi bruger dit cpr-nummer til at finde din adresse i folkeregisteret. Din adresse skal vi bruge for at kunne sende dig et brev med din midlertidige adgangskode. Derudover bruger vi cpr-nummeret til at sikre, at NemID kun udstedes til nulevende personer over 15 år, som er danske statsborgere eller borgere med et dansk cpr-nummer. 

Navne- og adressebeskyttelse
Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, kan du foretage registrering online og afhente den midlertidige adgangskode på et borgerservicecenter i en kommune.

Hvis du har NemID i forvejen, bruges et log-in som supplerende legitimation, hvorefter du vil få den midlertidige adgangskode sendt til den forsendelsesadresse, der er knyttet til dit eksisterende NemID.

E-mail-adresse
Du skal indtaste en e-mail-adresse i forbindelse med bestillingen af NemID på hardware. Efter bestillingen vil du modtage en e-mail med et referencenummer, du skal bruge sammen med den midlertidige adgangskode, når du installerer NemID på hardware. Det er derfor vigtigt at du har adgang til den oplyste e-mail-adresse.

E-mail-adressen vil desuden blive brugt i forbindelse med selvbetjening, fx ved fornyelse eller spærring af dit OCES-certifikat. Du kan også benytte e-mail ved henvendelse til support.

Mobilnummer
Du kan modtage information på din mobiltelefon i forbindelse med support på NemID. Indtast dit mobilnummer og få hurtig service.

Kørekortnummer 
Vi tjekker, om dit kørekortnummer og dit cpr-nummer matcher. På den måde får vi bekræftet, hvem du er. Du bliver også sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn.

Pasnummer
Vi tjekker, om dit pasnummer og dit cpr-nummer matcher. På den måde får vi bekræftet, hvem du er. Du bliver også sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn. 

Modtag midlertidig adgangskode som
Som standard leveres den midlertidige adgangskode som brev, men du kan vælge at få din midlertidige adgangskode på cd-rom, hvis du har behov for det.

Accept af Regler for NemID og Regler for NemID på hardware
Inden udstedelsen af NemID skal du gennemlæse og acceptere Regler for NemID. Betingelserne beskriver de vilkår, der gælder for NemID og for det tilknyttede OCES-certifikat.

NemID på hardware fungerer anderledes end NemID med nøglekort, og derfor er der særlige regler for brugen. Du skal også gennemlæse og acceptere disse regler, der beskriver de yderligere vilkår, der gælder specifikt for NemID på hardware.