NemID logo

Print denne side

Danskerne har stigende tillid til NemID

4. november 2015
Publiceret af: Digitaliseringsstyrelsen

Efter et enkelt år med et fald er danskernes tilfredshed og tillid til NemID igen stigende. Nye tal viser, at 85 pct. af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med løsningen mod 78 pct. i 2014. 81 pct. af befolkningen har tillid til NemID som en sikker og praktisk løsning (72 pct. i 2014).

Der er i dag 4,5 mio. brugere af NemID, som er en væsentlig nøgle til det digitale Danmark. Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID, som leverer NemID, får hvert år foretaget en imagemåling, som bruges til at målrette den fortsatte udvikling. Kontorchef Cecile Christensen siger:

- Sidste år dykkede NemID’s image, og vi har derfor i samarbejde med Nets DanID det seneste år arbejdet med blandt andet skærpede regler ved NemID-udstedelse og en dedikeret kommunikationsindsats. Blandt andet informerer vi flittigt, når vi bliver opmærksomme på phishingforsøg. Jeg tror, at den positive udvikling bl.a. kan ses som et resultat af det arbejde.

Flere tilfredse unge
Med hele 89 pct. tilfredshed er den ældre del af befolkningen mest glad for NemID. Anderledes er det med den yngre generation, som tidligere har været mere skeptiske. Den nye måling peger på, at tilfredsheden hos unge mellem 18 og 29 år er steget det sidste år. 82 pct. af de unge i dag er tilfredse eller meget tilfredse med NemID-løsningen, mod 70 pct. tilfredshed i 2014.

Lige som sidste år er der også stor tilfredshed med muligheden for at logge på med NemID via mobile enheder. En mulighed, som særligt de unge gør brug af.

Overordnet set er under 2 pct. af danskerne utilfredse eller meget utilfredse med NemID.

Fakta – flere tal fra undersøgelsen

NemID er mere end Netbank
Selvom danskerne i dag mest bruger NemID til netbank, er brugen af NemID til fx offentlige services steget til 81 pct. mod 75 pct. i 2014. Denne stigning ses især blandt de unge.

Øget brug af digitale platforme
Sammenlignet med 2014 er der flere danskere, som bruger NemID på smartphones og tablets. I 2015 brugte 28 pct. af de adspurgte NemID via smartphone mod 21 pct. i 2014. Den generelt øgede tillid kan være årsagen til denne stigning, samtidig med at danskerne får mere og mere erfaring med at anvende NemID til flere forskellige formål.

Se hele imagemålingen her