Gå til hovedindhold
NemID logo

Print denne side

Juraen bag digital signatur

Lov om elektroniske signaturer og dertilhørende bekendtgørelser blev ophævet med virkning fra den 1. juli 2016.

I dag er elektroniske signaturer reguleret af forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS-forordningen). Forordningen skal læses sammen med Lov om supplerende bestemmelser til eIDAS-forordningen.

OCES-certifikatpolitikker fastsætter fortsat kravene til certificeringscentrene. Det vil sige kvalitetskrav til udstederne af digital signatur, herunder NemID.

Kravene i certifikatpolitikkerne blev i høj grad baseret på den tidligere gældende ”Lov om elektroniske signaturer”, men bliver løbende opdateret bl.a. for at tage højde for nye standarder og lovkrav.  

For at sikre at kravene overholdes, skal certificeringscentrene indgå en aftale med Digitaliseringsstyrelsen, der står for den videre godkendelse.

Læs mere om OCES

Læs mere om eIDAS-forordningen

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

I forbindelse med anvendelsen af digital signatur, gælder dansk rets almindelige regler. Læs mere om retsvirkningerne af digital signatur i Betænkning nr. 1456 fra Udvalget om retsvirkningerne af digital signatur.

 

OCES-certifikatpolitikkerne

Via OCES-certifikatpolitikkerne er der etableret en standard for certifikatudbydernes håndtering af certifikater og indholdet i disse.