Gå til hovedindhold
NemID logo

Print denne side

Behandling af personoplysninger i forbindelse med udstedelse og administration af privat NemID

Her kan du læse, hvordan Borgerservice og Nets DanID behandler dine personoplysninger, når du ansøger om og får udstedt NemID med offentlig digital signatur.

Som dataansvarlige* skal Nets DanID beskytte dine personoplysninger og sikre, at de ikke bliver forvansket, slettet utilsigtet eller misbrugt.

Borgerservice og Nets DanID overholder den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger.

Hvem behandler dine oplysninger?

Borgerservice, hvor du anmoder om udstedelse af NemID

og

Nets DanID A/S

Lautrupbjerg 10

2750 Ballerup

CVR-nr. 30808460

behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger til Nets DanID's databeskyttelsesrådgiver:
E-mailadresse:  dpo@nets.eu
Anmodning om indsigt:  https://www.nets.eu/gdpr/dsr

Hvordan behandler Nets DanID dine oplysninger og til hvilke formål?

Når du søger om og får udstedt NemID, registrerer Nets DanID dit navn og dit cpr-nummer. Nets DanID indhenter din adresse fra CPR-registret, og ved udstedelsen knytter Nets DanID dit cpr-nummer sammen med et NemID nummer og et personligt identifikationsnummer (PID-nummer), som Nets DanID registrerer i den offentlige PID tjeneste, som Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for. Disse personoplysninger er nødvendige for, at Nets DanID kan udstede og administrere dit NemID og er derfor obligatoriske at afgive.

Det er frivilligt, om du vil have din e-mail adresse og dit mobilnummer registreret. Din e-mail bruger Nets DanID til at sende dig personoplysninger vedrørende udløb af dit NemID og påmindelse om fornyelse. Mobilnummer skal registreres, hvis du ønsker at modtage en ny midlertidig adgangskode på sms.

Behandlingen af dine personoplysninger sker alene med det formål at udstede og administrere NemID, med henblik på, at du kan bruge NemID på hjemmesider, der kræver log-in med NemID og/eller offentlig digital signatur.

Borgerservice kan desuden slå op i CPR-registret for at verificere dine personoplysninger i forbindelse med udstedelsen fx med henblik på at stille dig en række kontrolspørgsmål for at verificere din identitet.

Når du anvender dit NemID, registrerer Nets DanID fra hvilken IP adresse, du logger dig på. Nets DanID registrerer ikke, hvilke hjemmesider du tilgår med dit NemID, medmindre du har valgt denne mulighed til i selvbetjeningsportalen på nemid.nu.

Hvad er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger?

Grundlaget for Nets DanID's behandling af dine personoplysninger er din anmodning om at få udstedt NemID. Det juridiske grundlag er derfor, at Nets DanID opfylder en aftale med dig om udstedelse af NemID. Dit cpr-nummer behandler Nets DanID med dit samtykke, da det er en forudsætning, for at Nets DanID kan udstede og administrere dit NemID. Du kan trække dit samtykke til behandling af dit cpr-nummer tilbage, men det er ensbetydende med, at du ikke længere kan bruge dit NemID.

Hvor behandler Nets DanID dine personoplysninger

De it-systemer, hvor dine personoplysninger er registreret, bliver driftsafviklet i Danmark og i Norge. Der er ikke adgang til dine personoplysninger uden for Danmark og Norge.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Nets DanID videregiver ikke dine personoplysninger til brug for formål, der ikke er relateret til udstedelse, administration og anvendelse af NemID.

Når du anvender NemID på offentlige hjemmesider, i din netbank eller hos private tjenesteudbydere, der benytter NemID til log-in og digital signatur, modtager disse tjenesteudbydere dit navn, dit NemID nummer og dit PID-nummer (oplysningerne er registreret i certifikatet).

Hvis politiet anmoder om udlevering af dine personoplysninger i forbindelse med efterforskning af kriminelle forhold, udleverer Nets DanID disse mod forevisning af en dommerkendelse.

I civile sager fx vedrørende tvister mellem NemID indehaver og udbyder af en tjeneste om, hvorvidt NemID indehaver har anvendt sit NemID til at godkende konkrete transaktioner, bekræfter Nets DanID sammenhængen mellem tjenesteudbyderens oplysninger om navn, cpr-nummer og PID-nummer og de oplysninger, Nets DanID har registreret. Nets DanID oplyser endvidere, hvorvidt dit NemID var gyldigt på transaktionstidspunktet.

Hvor længe opbevarer Nets DanID dine personoplysninger

Nets DanID opbevarer dine personoplysninger, så længe du har et aktivt NemID og i 6 år efter, at dit NemID er blevet lukket. Herefter bliver dine personoplysninger slettet.

Hvad er dine rettigheder?

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, Nets DanID behandler om dig. Du kan til enhver tid logge på selvbetjeningsportalen på nemid.nu og se, hvad Nets DanID har registreret om dig, herunder din hændelseslog. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger udleveret i elektronisk format, skal du rette henvendelse til Nets DanID på  https://www.nets.eu/gdpr/dsr

Du har ret til at få berigtiget forkerte personoplysninger.

Du har ret til at blive slettet som NemID indehaver. Hvis du bliver slettet som NemID indehaver, opbevarer Nets DanID dine personoplysninger i 6 år efter, at dit NemID er blevet slettet/lukket. Oplysningerne vil få status som inaktiv og vil kun være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere med it-teknisk baggrund. Oplysningerne vil ikke blive anvendt til formål, der er uforenelige med formålet beskrevet ovenfor.

Du har ret til at få blokeret/begrænset anvendelsen af dine personoplysninger for fremadrettet brug, det gør du ved at spærre dit NemID.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan tilgå og trække dine personoplysninger ud ved at logge på selvbetjeningsportalen på nemid.nu og ved hjælp af ”print screen” gemme en kopi af dine personoplysninger.

Du har ret til at indbringe en klage over Nets DanID's behandling af dine personoplysninger for Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed for behandling af persondata, se kontaktinfo nedenfor.

Det er ikke lovpligtigt at have NemID, men mange offentlige og private tjenesteudbydere kræver anvendelse af NemID, når du skal betjene dig selv på deres hjemmesider. Hvis du ikke ønsker at have NemID, skal du fx henvende dig personligt til Borgerservice i din kommune for at ansøge om ydelser, der ellers kan ansøges om via kommunens hjemmeside.

Hvor kan du ellers henvende dig

Du kan klage over Nets DanID's behandling af dine personoplysninger til Nets DanID eller til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

*En dataansvarlig er en fysisk eller juridiskejuridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.