Gå til hovedindhold
NemID logo

Print denne side

Regler for NemID på hardware, v.1

Tillæg til Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur - NemID på hardware

1 Indledning

NemID på hardware er en digital signatur, du kan bruge til at logge på offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge NemID på hardware, når du vil underskrive digitalt.

NemID på hardware adskiller sig fra NemID med nøglekort/nøgleviser ved, at din private nøgle er opbevaret på et kryptografisk hardwaremodul, som fx en USB crypto-token, som du selv opbevarer. For NemID med nøglekort/nøgleviser er din private nøgle i stedet opbevaret på en central server hos Nets DanID. 

Når du bestiller NemID på hardware, får du et OCES-certifikat. OCES står for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service.

Dette tillæg indeholder de regler, der gælder særligt for NemID på hardware. De generelle regler for NemID (Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur) gælder også for NemID på hardware i det omfang de retter sig mod offentlig digital signatur. 

Reglerne finder du også på www.nemid.nu.

Ved Nets DanID forstås Nets DanID A/S cvr. 30808460.

Ved hardware forstås det kryptografiske hardware-modul (crypto-token), hvor din private nøgle og dit OCES-certifikat er opbevaret.

Ved enhed forstås den enhed, hvorfra NemID benyttes, fx PC, mobiltelefon eller tablet.

2 Regler for NemID på hardware

2.1 Dannelse og opbevaring af din private nøgle

For NemID på hardware gælder det, at;

 • du skal anvende hardware (crypto-token) anvist af Nets DanID. En liste over hardware findes på www.nemid.nu,
 • du ikke må danne, opbevare og anvende din private nøgle uden for den anviste hardware (crypto-token). Således må nøglen ikke genereres i software på din enhed.

2.2 Opbevaring af hardware og adgangskode

Du skal være opmærksom på, at du;

 • skal opbevare din hardware sikkert og forsvarligt, så andre ikke kan få adgang til at bruge den,
 • ikke må oplyse din adgangskode til andre,
 • ikke må skrive din adgangskode ned,
 • ikke må opbevare adgangskoden sammen med din hardware.

2.3 Sikkerhed ved brug

Du skal sikre, at;

 • din hardware kun bruges af dig selv og i overensstemmelse med reglerne,
 • andre ikke får mulighed for at aflure din adgangskode, når du indtaster den,
 • du bruger NemID på en enhed, hvor operativsystem, internetbrowser og øvrige programmer løbende bliver opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer.

Du skal løbende kontrollere, at du ikke har mistet din hardware, og at NemID ikke er blevet misbrugt.

3 Spærring af NemID på hardware

3.1 Spærring af dit OCES-certifikat

3.1.1 Din pligt til at spærre omgående

Du skal straks spærre dit OCES-certifikat;

 • hvis du mister din hardware,
 • hvis du får mistanke om, at andre har fået eller kan have fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din hardware.

3.1.2 Henvendelse ved spærring

Når du spærrer dit OCES-certifikat, skal du oplyse dit navn, eventuelt din adresse og/eller cpr-nummer.

Når spærringen er udført, sender Nets DanID en bekræftelse til dig med meddelelse om tidspunkt og årsag til spærringen.

Du kan spærre dit OCES-certifikat ved at;

 • ringe på telefon: 72 24 70 10 (hele døgnet),
 • gå ind på www.nemid.nu (hele døgnet).

I ”Hændelseslog” i selvbetjeningsløsningen på www.nemid.nu kan du løbende kontrollere tidspunktet for og årsagen til en spærring af dit OCES-certifikat.

3.1.3 Nets DanIDs adgang til at spærre

Nets DanID spærer dit OCES-certifikat, hvis;

 • du beder Nets DanID om det,
 • Nets DanID får mistanke om eller vished for, at andre har fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din hardware.
 • Nets DanID får kendskab til, at du ikke har overholdt NemID-reglerne.

4 Ændring af reglerne for NemID på hardware

Nets DanID har ret til at ændre Tillæg til Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur uden varsel, når det sker som følge af en ændring i de sikkerhedskrav, der gælder for NemID. Ændringerne træder i kraft, når de offentliggøres på www.nemid.nu. Hvis Nets DanID har registreret din e-mail-adresse, får du desuden besked om ændringer via e-mail. Øvrige ændringer varsles på www.nemid.nu minimum tre måneder, inden de træder i kraft.