Gå til hovedindhold
NemID logo

Print denne side

Brugervilkår for NemID nøgleapp

Version 1.0

1.       Generelt

Ved at aktivere NemID nøgleapp accepterer du at blive bundet af disse brugervilkår. For brug af NemID gælder i øvrigt ”Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur”, når du bruger NemID generelt eller ”Regler for NemID erhverv til bank”, når du bruger NemID erhverv til bank (herefter NemID reglerne). NemID Reglerne kan du finde på www.nemid.nu

2.       Hvad er NemID nøgleapp?

NemID nøgleapp er udviklet af e-nettet (Udvikleren) i et samarbejde mellem Nets DanID, pengeinstitutterne i Danmark og det offentlige. NemID nøgleapp er en del af NemID, som udbydes af Nets DanID (Udbyder).

 

NemID nøgleapp udgør, ligesom nøglekortet og nøgleviseren, det andet sikkerhedselement, når du bruger NemID. Ved login og signering med NemID på en PC eller en mobil enhed kan du derfor bruge nøgleappen i stedet for dit nøglekort. Du skal på samme måde som med nøglekortet først indtaste bruger-id og adgangskode samt efterfølgende godkende handlingen med din NemID nøgleapp.

 

NemID nøgleapp må alene installeres på din personlige mobile enhed fx en smartphone eller tablet, og adgang til internettet er nødvendig.

 

Bemærk også, at NemID nøgleapp er et supplement til dit nøglekort, og du skal derfor beholde dit nøglekort til situationer, hvor appen eller din mobile enhed er utilgængelig.

3.       Regler vedrørende brug af NemID nøgleapp

NemID reglerne gælder også, når du bruger din nøgleapp. Du skal derfor bruge din NemID nøgleapp forsvarligt. Du og Nets DanID kan spærre din NemID nøgleapp efter NemID reglerne.

 

Din mobile enhed med NemID nøgleapp udgør en del af sikkerheden ved brug af NemID og du skal derfor sikre, at andre ikke får uhindret adgang til din NemID nøgleapp på den mobile enhed. Du bør derfor anvende kode eller anden sikkerhedsløsning for at åbne den mobile enhed. Mister du den mobile enhed med NemID nøgleapp installeret, skal du straks spærre din NemID nøgleapp.

 

Din pinkode til din NemID nøgleapp er personlig og må ikke overlades til andre. Hvis din mobile enhed understøtter brug af en biometrisk løsning, for eksempel fingeraftryk, har du mulighed for at anvende den biometriske løsning i stedet for pinkoden. Du kan aktivere den biometriske løsning, når du installerer NemID nøgleapp eller under Indstillinger i NemID nøgleapp.

 

Hvis du ikke længere ønsker at bruge NemID nøgleapp på din mobile enhed, skal du huske både at slette den fra enheden og spærre den via selvbetjeningen på www.nemid.nu

4.       Elektroniske spor

Når du bruger din NemID nøgleapp opsamler Nets DanID følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor ved din brug af din NemID nøgleapp: Hvilken mobil enhed du bruger, hvilket operativsystem din mobile enhed har og hvilken IP-adresse du benytter, samt om sikkerheden på din enhed er intakt (fx ikke jailbroken/rooted).

 

Vi bruger oplysningerne til at identificere din enhed, så du kan genkende den, hvis du på et tidspunkt får brug for at spærre din NemID nøgleapp, som du har downloadet til en bestemt mobil enhed. Endvidere kan NemID nøgleapp kun køre på enheder, hvor sikkerheden er intakt (fx ikke jailbroken eller rooted). De elektroniske spor bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger om dig.

 

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app indsamler Nets DanID til eget brug statistiske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer, og hvilke funktioner der måtte være behov for at forbedre. Dine data analyseres ikke på individniveau, men data opsamles i anonymiserede statistikker. Oplysningerne, samt de elektroniske spor, stilles også til rådighed for Udvikleren i anonymiseret form.

5.       Brugsretten

Du har en ikke-eksklusiv og ikke overdragelig ret til at bruge NemID nøgleapp på din personlige mobile enhed (smartphone eller tablet) inden for rammerne af disse brugervilkår, så længe Nets DanID vælger at udbyde NemID nøgleapp.  Du har ingen rettigheder til NemID nøgleapp ud over denne brugsret.

Nets DanID kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende NemID nøgleapp.

Overtræder du disse brugervilkår eller NemID reglerne bortfalder din brugsret jf. ovenfor.

6.       Ansvarsbegrænsning

Nets DanID og Udvikleren har intet erstatningsansvar for skader på din mobile enhed, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af NemID nøgleapp. Nets DanID og Udvikleren garanterer ikke, at NemID nøgleapp altid er tilgængelig og har intet ansvar for, at NemID nøgleapp ikke er tilgængelig i en periode eller kun har begrænset funktionalitet i en periode uanset årsag.

I øvrigt gælder ansvarsreglerne i NemID reglerne.

7.       Brug af Open Source biblioteker

NemID nøgleapp benytter en række Open Source biblioteker. Licensvilkår og akkrediteringer for disse kan ses på www.nemid.nu/oslicens

8.       Information og kontakt

Du kan læse disse brugervilkår på www.nemid.nu, hvorfra du også kan downloade eller udskrive dem.

  

.

  

Du kan også hente ovenstående  Brugervilkår for NemID nøgleapp som et pdf-dokument