NemID logo

Support

Print denne side

Bestil NemID for udenlandsdanskere

Om bestilling

NemID bruges som et elektronisk bevis på, hvem du er. Derfor er vi nødt til at være sikre på din identitet, og du skal i bestillingen af NemID indtaste nogle oplysninger om dig selv. Nogle er obligatoriske, andre oplysninger kan du indtaste, hvis du vil have adgang til ekstra funktioner og hjælp.

Cpr-nummer
Vi bruger dit cpr-nummer til at identificere dig, men vi kan ikke slå din adresse op i folkeregisteret, da du er bosiddende i udlandet. Derudover bruger vi cpr-nummeret til at sikre, at NemID kun udstedes til nulevende personer over 15 år, som er danske statsborgere eller borgere med et dansk cpr-nummer.

Få NemID ved personligt fremmøde
Som udenlandsdansker kan du enten vælge at få NemID ved personligt fremmøde på et borgerservicecenter i en kommune i Danmark eller foretage registrering online og afhente den midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation i udlandet, se nedenfor.

Læs mere om bestilling ved personligt fremmøde

E-mail-adresse
Hvis du har en e-mail-adresse, kan du indtaste den i forbindelse med bestillingen af NemID. E-mail-adressen vil blive brugt i forbindelse med selvbetjening, fx ved fornyelse eller spærring af dit OCES-certifikat. Du kan også benytte e-mail ved henvendelse til support.

Mobilnummer
Du kan modtage information på din mobiltelefon i forbindelse med support på NemID. Indtast dit mobilnummer og få hurtig service.

Pasnummer
Du skal  indtaste dit pasnummer. Vi tjekker, om dit pasnummer og dit cpr-nummer matcher. På den måde får vi bekræftet, hvem du er. Du bliver også sikret mod, at andre, der kender dit cpr-nummer, kan bestille NemID i dit navn.

Adresse
Du skal skrive en postadresse.  Din adresse skal vi bruge for at kunne sende dig nøglekort og evt. brevet med din midlertidige adgangskode.

Afhentningssted for midlertidig adgangskodebrev
Du kan vælge, hvor du ønsker at afhente brevet med den midlertidige adgangskode. Afhentningsstedet er en dansk repræsentation, et konsulat eller en ambassade i nærheden af, hvor du opholder dig i udlandet. Bemærk i øvrigt, at der af Udenrigsministeriet pålægges et gebyr på 185 kr. for udleveringen, og at du skal fremvise gyldigt dansk pas ved afhentningen af den midlertidige adgangskode. Er du i Danmark på besøg, kan du også vælge en kommune i Danmark som afhentningssted. Hvis du er i Danmark, kan du også få straksudstedt dit NemID på et borgerservicecenter i en kommune. Du kan også få NemID ved forudgående aftale i udvalgte skattecentre. Afhentning og straksudstedelse i Danmark er gratis.

Accept af Regler for NemID
Inden udstedelsen af NemID skal du gennemlæse og acceptere Regler for NemID. Betingelserne beskriver de vilkår, der gælder for NemID og for det tilknyttede OCES-certifikat.